Pera Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

İNSAN KAYNAKLARI

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ
Adı ve Soyadı :
Adres
TC Kimlik No E Mail :
Ev Telefonu Cep Telefonu
Acil durumlarda ulaşılacak kişi
Doğum Yeri ve Tarihi Şehir
Cinsiyet
Medeni Hal
Çocuk Sayısı
Kan Grubu
Baba Adı, Mesleği Eşinizin Adı, Mesleği
Ana Adı, Mesleği Eşinizin İşyeri Adresi
Askerlik Durumu
Askerlik Sınıfı
Muaf Nedeni
Rütbeniz Terhis Tarihi
 
ÖĞRENİM BİLGİLERİNİZ
  Öğrenim Kurumunun Adı Bitirdiği Bölümün Adı Bitirdiği Yıl Derecesi
Yüksek Lisans
Lisans
Ortaokul
İlkokul
 
STAJ, KURS ve SEMİNERLER
Kuruluş Adı Konusu Tarihi Süresi Derecesi
 
YABANCI DİL BİLGİLERİNİZ
Yabancı Diller Anlama Yazma Konuşma
Az Orta İyi Orta İyi Çok İyi Orta İyi Çok İyi
İngilizce
Yabancı Dili nerede öğrendiniz :
 
İŞ DENEYİMİNİZ (Sondan Başlayarak Yazınız.)
İşyerinin Adı Göreviniz Net Ücretiniz İşe Giriş İşten Çıkış Ayrılma Nedeni
 
REFERANSLARINIZ
Adı ve Soyadı : Çalıştığı Yer İşyeri / Cep Telefonları
 
BECERİLERİNİZ
Bildiğiniz Bilgisayar Programları
Oto Sürücü Belgeniz var mı? Sınıfı
 
SAĞLIK DURUMUNUZ
Bedensel bir özürünüz var mı, ne tür? (Görme, İşime, Konuşma, El, Ayak gibi)
Bugüne kadar geçirdiğiniz önemli hastalıklar nelerdir?
Bugüne kadar herhangi bir Ameliyat geçirdiniz mi? Ne tür?
 
DİĞER TAMAMLAYICI BİLGİLER
Sivil veya Askeri Sabıka kaydınız var mı?
Evet ise nedeni :
Mahrumiyetiniz var mı?
Üye oluğunuz Siyasi Parti, Dernek, Kulüp, Kuruluş var ise adlarını, ilgi alanları nelerdir ve görevlerinizi yazınız :
Sosyal, Sportif ve Kültürel Faaliyetleriniz; Belitiniz :
Eklemek istediğiniz herhangi bir konu varsa belirtiniz :
Daha önceki işyerinde kayıtlı olduğunuz Sendika var mı, Varsa Sendika İsmi
Talep Ettiğiniz Görev : Aylık Net Ücret :